Hôm nay, Ngày 19 tháng 09 năm 2021
Sẽ miễn phí xây dựng nhà

Trước những bất cập về việc thu phí xây dựng hiện nay, Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo trình Chính phủ về việc ban hành quyết định miễn phí xây dựng.

 

Phí xây dựng là khoản thu vào chủ đầu tư xây dựng công trình nhằm mục đích hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng công cộng trên địa bàn mà chủ đầu tư xây dựng công trình.
Theo quy định hiện hành, mức thu tối đa 0,5% trên chi phí xây dựng công trình đối với công trình nhóm A, không quá 1% đối với công trình nhóm B và không quá 2% đối với công trình nhóm C.

Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2, được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành thu phí xây dựng trong thời gian qua đã giúp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, do thuộc thẩm quyền quy định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh nên các địa phương ban hành mức thu, miễn, giảm phí khác nhau, dẫn đến không công bằng về trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cùng với chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư, một số địa phương đã ban hành chính sách miễn thu phí xây dựng cho một số đối tượng như: nhà ở cho đối tượng chính sách; các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp; các công trình xây dựng cơ sở vật chất cho các cở sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao…

Thậm chí, một số trường hợp nhất định, chủ đầu tư còn xin cơ quan quản lý nhà nước cho miễn phí xây dựng, tạo cơ chế “xin - cho”.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, việc bỏ phí xây dựng sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, kinh phí cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư cũng như đảm bảo tính công bằng và chính sách an sinh xã hội.

(Dân trí) - LH

 

Liên kết

Tìm kiếm

Gửi câu hỏi

Thông tin tỉ giá