Hôm nay, Ngày 18 tháng 09 năm 2021
Hà Nội ưu tiên phát triển đô thị vệ tinh
Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh đầu tư phát triển Thủ đô theo hướng toàn diện, bền vững từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hình thành hạ tầng khung đô thị.
Ưu tiên đầu tư phát triển đô thị tại các khu đô thị vệ tinh với quy mô phù hợp; tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo các khu phố cổ, phố cũ là những kế hoạch phát triển đô thị Hà Nội đến 2015.

Ngày 11/5, UBND Hà Nội đã họp Ban chỉ đạo chương trình đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị giai đoạn 2011 - 2015 (Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo làm trưởng ban chỉ đạo). Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh đầu tư phát triển Thủ đô theo hướng toàn diện, bền vững từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hình thành hạ tầng khung đô thị.
Bên cạnh đó, chương trình cũng tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo các khu phố cổ, phố cũ và cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư cũ, xuống cấp ở nội thành. Đồng thời, chương trình cũng đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý xây dựng đô thị; nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc và bảo vệ môi trường…

Đại diện Sở Quy hoạch kiến trúc cho biết, từ nay đến 2015, bốn nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là: Hoàn chỉnh đồng bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành của thành phố, các quy định quản lý quy hoạch- kiến trúc, đảm bảo quy hoạch thực sự trở thành công cụ hữu hiệu cho quá trình xây dựng, phát triển và quản lý đô thị một cách bền vững; Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng; Tiếp tục thực hiện phát triển các khu nhà ở, khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị; Phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, trong nhiều năm qua Hà Nội vẫn tồn tại một số bất cập như hệ thống cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; cải cách hành chính còn chậm ở một số khâu; kiến trúc nhiều công trình chưa hợp lý; đầu tư xây dựng chưa đồng bộ; hệ thống cấp thoát nước, môi trường, cây xanh, hạ tầng xã hội còn thiếu và sai quy hoạch; chất lượng nhiều công trình chưa đảm bảo; phân cấp quản lý quy hoạch chưa hiệu quả…

Do vậy, Chủ tịch thành phố yêu cầu, khi xây dựng dự thảo quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị giai đoạn 2011-2015 cần thể hiện rõ quan điểm và có mục tiêu định lượng cụ thể để thực hiện. Ngoài ra, cần đánh giá và làm rõ những mặt được, chưa được trong công tác quy hoạch 5 năm qua.

Theo Quang Phong

Dân trí
 

Liên kết

Tìm kiếm

Gửi câu hỏi

Thông tin tỉ giá